Hoàn trả & khuyến mại

QUY TRÌNH HỦY DỊCH VỤ VÀ HOÀN TRẢ
Việc hủy toàn bộ các dịch vụ bởi người tham gia tour phải được gửi và nhận bằng văn bản, email hoặc điện thoại. Hòn Tằm Travel không khuyến khích yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.
Hòn Tằm Travel không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ chưa nhận được và chưa xác nhận lại với bạn. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ hoặc bỏ tour.
Hủy tour trước 15 ngày so với thời điểm khởi hành: hoàn 100% tiền phí đặc cọc.
Hủy tour trước 7 ngày so với thời điểm khởi hành: hoàn 80% tiền phí đặc cọc.
Hủy tour trong vòng 5 ngày so với thời điểm khởi hành: hoàn trả 50% tiền phí đặc cọc.
Hủy tour trong vòng 3 ngày so với thời điểm khởi hành: hoàn trả 30% tiền phí đặc cọc.
Hủy tour trong vòng 1 ngày so với thời điểm khởi hành: không áp dụng hoàn phí đặc cọc.
KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG
Nếu khách hàng có khiếu nại đến Hòn Tằm Travel, trước hết khách hàng phải thông báo cho trưởng đoàn càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó. Nếu không hài lòng, khách hàng có thể liên hệ với đại diện (bán hàng) Hòn Tằm Travel để chúng tôi có cơ hội khắc phục vấn đề đó. Nếu vẫn chưa hài lòng qua các kênh đó trong chuyến đi thì khách hàng cần gửi mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến [email protected] trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi. Chung tôi sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.
KHUYẾN MẠI
Các tour/gói tour/các sản phẩm được giao dịch bằng mã code khuyến mại sẽ không thể hủy và không được hoàn trả.
Hơn thế nữa, mọi khoản giảm giá và điểm thưởng được đăng tải trên trang web này chỉ được áp dụng cho trang web và có thể thay đổi qua các trang web khác liên kết với Hòn Tằm Travel
Được cập nhật lần cuối vào ngày 01/01/2020